Jacek Markunas urodził się 13 sierpnia 1952 roku w Łodzi a zmarł 7 września 2005. Ukończył Liceum Ogólnokształcące  numer  XXX w Łodzi. W 1971 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym, które ukończył uzyskując tytuł magistra inżyniera włókiennika ze specjalizacją odzieżownictwo. W trakcie studiów na Politechnice Łódzkiej po uzyskaniu absolutorium rozpoczął studia w Państwowej Wyźszej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na specjalizacji – projektowanie ubioru na Wydziale Wzornictwa Przemysł owego. W 1981 roku ukończył studia w PWSSP w Łodzi i uzyskał tytuł magistra sztuki, a jego dyplom był prezentowany  w Galerii “Zachęta” w Warszawie na wystawie “Dyplom 81”.
Po ukończeniu PWSSP w Łodzi pracował w Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym w Łodzi jako projektant mody a następnie jako kierownik Zakładu Wzornictwa.
W latach osiemdziesiątych pracował w różnych firmach odzieżowych jako projektant mody między innymi w “Konresie” i “Delii”, “Protim – Otexie”, “Polcotonie”, “Akropolu”. W tym też okresie czasu uczestniczył w wielu plenerach, wystawach zbiorowych i indywidualnych.
W 1990 roku rozpoczął pracę w Fabryce kosmetyków Pollena Eva w Łodzi, gdzie zaprojektował znak firmowy i opakowania dla prawie stu kosmetyków. Wylansował też pierwsze w Polsce perfumy “Eva”, gdzie zaprojektował flakonik i całośćopakowania kartonowego.
W 1993 roku rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Université Jean Moulin – Lyon 3 we Francji. Obie uczelnie ukończył w 1995 roku uzyskując tytuły magistrów zarządzania.
W latach dziewięćdziesiątych pracował na stanowiskach kierowniczych w wielu firmach, organizował wystawy indywidualne i pracował jako pracownik naukowo – dydaktyczny na Politechnice Łódzkiej. W ostatnich latach życia skoncentrował się na działalności typowo artystycznej, malował obrazy i projektował przedmioty użytkowe.